Skip to main content

let:IT:work

Vår affärsidé är att vara närvarande i våra kunders
verksamhet genom fungerande digitala arbetsmiljöer.

Management med fokus på digital verksamhetsstyrning

let:IT:work hjälper dig hela vägen

Genom att anlita let:IT:work som partner så har du stöd i genom hela processen och i din verksamhet. Med våra specialister så får du de resurser och kompetenser som krävs för att komma igång och löpande underhålla och förbättra verksamheten.

SupportTill våra tjänster

Digital verksamhetsstyrning och kommunikation

Vi hjälper er att få en fungerande digital arbetsmiljö både i teorin och praktiken.

Kontakta oss

Tillgängliga och användbara ledningssystem

Med hjälp av fjärrstyrning av eran dator eller telefon så kan vi på distans hjälpa dig med problem som dyker upp. Vi kan även besöka er ifall problemet kräver tekniker på plats.

Kontakta oss

Digital verksamhetsstyrning genom Microsoft Office 365

Vi har erfarenhet och specialistkompetens inom verksamhetsstyrning och Microsofts moderna verktyg för företag. Som partner och konsulter är vi med och stöttar it-avdelning och ledningsgrupper i det löpande arbetet.

Office365

Visio – hela ledningssystemet på ett ställe

Visio är Microsofts mjukvara för att rita upp företagets ledningssystem.

Genom Office 365 når all personal ledningssystemet och tillhörande filer via interna hemsidan.

Office365

Sharepoint – en levande intranätsida

Vi hjälper er att sätta upp fungerande arbetsmetoder för er organisation. Genom att använda Sharepoint, Teams och One Drive systematisk kan ni effektivisera er verksamhet.

Office365

Teams – kommunicera proffigt internt och externt

Teams är mer än bara digitala möten, det är också ett verktyg där ni kan öka produktiviteten i projekt och på grund av det förbättra det löpande arbetet genom kommunikation, dokumenthantering och appar.

Utbildning

Alla kan lära sig

Inom alla företag är IT-vanan och kunskapen hos personalen individuell och på olika nivåer.

Vi erbjuder utbildningar och kompetenshöjdande insatser tillsammans så att personalen blir självgående från start.

Office356

One Drive – Strukturera och ha tillgång till arbetsfiler 24/7

Samla alla filer på ett och samma ställe och få tillgång till dem från alla enheter, där du befinner dig för stunden.

On-boarding

Låt medarbetare hitta rätt från start

Som ett exempel på vad ett levande intranät innebär, kan en On-boarding process göras tydlig, säker och användbar för nya medarbetare.

Genom ett bra intranät kan ny personal lära sig genom ledningssystem/rutiner, få rätt stöd genom bra dokumenthantering samt kommunicera genom Teams och andra kommunikationskanaler.