Skip to main content

Digital verksamhetsstyrning genom Microsoft Office 365

 

Vår affärsidé är att vara närvarande i våra kunders verksamhet genom fungerande digitala arbetsmiljöer.

Office 365 Teams

Ett verktyg som kommunicerar bättre

Låt teams bli ditt digitala arbetsrum. Genom att samla dokument, filer och mallar i den gemensamma filstrukturen hos Microsoft kan kollegor och projektmedlemmar enkelt samarbeta digitalt.

Teams erbjuder ett modernt sätt att hålla möten digitalt och ger mötesdeltagare möjlighet att dela information visuellt.

Let:it:work hjälper kunder och partners att komma tillrätta med tekniken och arbeta fram metoder för samarbete efter behov.

Kontakta oss

Tillsammans med kunden skräddarsyr vi digitala arbetsmiljöer anpassade för er verksamhet.

Sharepoint

En kommunikationshub för hela organisationen

Microsoft Sharepoint kan med några enkla åtgärder bli hela företaget Intranät. Här får ni tillgång till senaste nyheter och aktuella händelser genom den enkla nyhetsfunktionen.

Använd Sharepoint som den naturliga platsen att nå verksamhetshandböcker, ledningssystem och dokument som används som stöd i den löpande verksamheten.

Kontakta oss

Sprid kunskap och information via sharepoint för att utveckla alla funktioner.

Ledningssystem i sharepoint

Tillgängliggör dina verktyg för ledningssystem i sharepoint

Implementera och utbilda din personal i hur ni använder organisationens kvalitet och miljöledningssystem på bästa sätt. Genom att kombinera de digitala verktygen och tillgängligheten i sharepoint så kan ni få ökad utväxling av ledningssystemen.

Vi erbjuder tjänster och paket, där vi kan vara med från start till certifiering enligt de vanligaste ISO-standarderna.

  • Processkartläggning och upprättande av processer och flödesdiagram
  • Upprättande av grundläggande krav och funktioner för ISO standarder
  • Support och instruerande vid upprättande av instruktioner och rutiner i verksamheten

Det går att tillämpa moduler från Backoffice Webbtjänster, som är ett system utvecklat för att möta alla krav och förväntningar i ett ledningssystem, med stor fokus på ärendehantering. Vi använder även Microsofts applikationer.

Kontakta oss

Genom att skapa en kultur kring avvikelsehantering och förbättringsförslag ökar man sannolikheten att optimera företagets verksamhet och nå en hållbar lönsamhet.

Utbildning och Academy

Enkel övergång till förbättrade arbetsmetoder

Enkel övergång till förbättrade arbetsmetoder

Let:it:work erbjuder dels verktyg och funktioner för egna utbildningscenter i Sharepoint. Idag har Academy blivit ett begrepp för verksamheter som vill utveckla kompetens internt. Vi har skapat en enkel metod för att stödja egna utbildningsmodulder.

Vi hjälper att sätta upp en egen utbildningsfunktion på företagets intranät, och ser till att ni kommer igång.

Tillika håller vi i utbildningar i digitala arbetsmetoder genom Teams och Sharepoint som vi kan arrangera på plats hos våra kunder eller genom digitala seminarium.

Kontakta oss

Projektterminal

Microsoftbaserade terminaler och enheter med pekskärmar.

Vi försöker alltid ligga i framkant med digital teknik och verktyg. Tillsammans med våra kunder och beställare kan vi skräddarsy lösningar för terminaler på byggarbetsplatser och verkstäder.

Med utgång från sharepoint skapar vi miljöer där man enkelt kommer åt ritningar och dokument.

Vår ambition är att skapa tillgänglighet och funktionalitet i våra leveranser.

Kontakta oss

Utveckling, service och support

Kom igång och kom framåt

IT-tekniker och projektledare på Let:IT:wok finns med genom alla faser i arbetet med Microsoft.

Med vår service och support erbjuder vi snabb och effektivt stöd när problem uppstår.

Vi anpassar och utvecklar funktioner i Sharepoint som ger användare möjlighet att integrerar i systemen.

Kontakta oss

Partner

Backoffice webbtjänster

Med BackOffice Webbtjänster hanteras företag- och organisationers ledningssystem med stor enkelhet och resurssnålt.

Backoffice webbtjänster möter framtiden med ett modernt och framtidsbaserat verktyg där kunden får enkelhet och effektiviteten på köpet.

Till partnersida för Backoffice webbtjänster