Skip to main content

Samla verksamhetsstyrningen under ett tak

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts The Big Oxmox advised her.
Visio – hela ledningssystemet på ett ställe

Skapa ett ledningssystem med full Office 365 integration.

Låt personalen nå ledningssystem och stöddokument i Office 365 via interna hemsidan, Sharepoint, Teams och filbiblioteket. Office 365 är oberoende av vilken enhet personalen använder och de kan enkelt nå ledningssystem och stöddokument via dator, smartphone eller surfplatta oavsett var de befinner sig.

Visio integreras enkelt med övriga windowsprogram så som Word, Excel och Powerpoint. Denna flexibilitet ger er möjlighet att bygga ut ert ledningssystem helt efter eget behov.

Ledningssystem är alldeles för ofta ett avskilt avsnitt som bara öppnas vid direkt behov. Nu kan ni se ledningssystemet mer som en navigeringsplattform där personalen hittar allt de har behov av, det är också ett kraftfullt sätt att få ledningssystemet integrerat med verksamheten. Lägg in filer som personalen behöver använda dagligen, på så vis blir det naturligt för alla att utgå från ledningssystemet i sitt dagliga arbete.

Sharepoint – en levande intranätsida

I Sharepoint skapar ni företagets interna hemsida, navet för all internkommunikation.

Skapa en bra och visuellt tilltalande intern hemsida för att kommunicera med personalen.

Genom att kommunicera från ledningen och mellan olika avdelningar kan ni bygga upp en bra förståelse mellan olika delar av verksamheten.

Nyhetsflöde med kommentarsfält och gilla-funktion skapar förutsättningar för personalen att integrera med varandra om nyhetsnotiser och intern information.

Skapa snabblänkar till viktiga delar av ledningssystemet som exempelvis avvikelserapportering, personalhandbok och viktiga checklistor.

Ni kan även skapa en intern hemsida för respektive avdelning, där avdelningens medarbetare får all information samtidigt som medarbetare från andra avdelningar kan ta del av information och exempelvis prenumerera på nyhetsnotiser.

Teams – kommunicera proffigt internt och externt

Teams är mer än bara digitala möten.

Teams är ett kraftfullt verktyg där ni kan öka produktiviteten på avdelningsnivå och i projekt genom kommunikation, dokumenthantering och appar. Varje Team ni skapar blir en plats för att sköta all kommunikation och lagra all information på en plats.

Skapa en grundstruktur för företagets ledning och avdelningar där ni samlar processbeskrivningar, dokument, mötesprotokoll och allt annat nödvändigt på ett och samma ställe. Ni använder Teams-appen för att genomföra era digitala möten och kommer samtidigt åt allt ni behöver under mötet.

Arbeta likvärdigt i alla interna projekt och olika typer och kundprojekt, på så vis kan ni följa en standardiserad projekthantering på ett naturligt sätt. Varje projekt har sitt eget Team men alla projekt har samma grundstruktur.

En av de mest kraftfulla funktioner vi har sett är så enkel som Teams chattfunktion. Mail är oftast innefektivt pga. behovet att allt skall vara korrekt och formellt. Chattfunktionen ger utrymme för snabba, enkla och effektiva konversationer om både små och stora ärenden, chatta med en eller flera personer och övergå till ett röst- eller videosamtal vid behov.

Utbildning - Alla kan lära sig

Utbilda personalen för att säkerställa fungerande arbetssätt.

Inom alla företag är IT-vanan och kunskapen hos personalen individuell och på olika nivåer.

Vi erbjuder utbildningar och kompetenshöjande insatser så att personalen blir självgående och ser nyttan med de IT-lösningar som implementeras.

Alla arbetsuppgifter blir mer och mer digitala, vilket gör att arbetsuppgifterna inte utförs på ett effektivt sätt om personalen inte har den IT-vana och kunskap som krävs för arbetsuppgiften. Därför är det viktigt att all personal får den utbildning och de instruktioner som krävs för att arbeta i Office 365 miljön. En genomtänkt mix av utbildning, support, konsultation och arbetsinstruktioner är receptet för en framgångsrik implementering.

One Drive – Strukturera och ha tillgång till arbetsfiler 24/7

Samla alla filer på ett och samma ställe. Få tillgång till dem från alla enheter, där du befinner dig för stunden.

Onedrive är det moderna företagets arbetsplats. Med olika uppkopplade enheter kan personalen enkelt nå alla gemensamma och personliga filer och automatiskt synkronisera de ändringar som görs.

På en digital arbetsplats är säkerhetskopiering oerhört viktigt. Onedrive har bra grundläggande säkerhetsfunktioner för versionshantering och återställning av filer, är ert behov större finns tilläggsfunktioner och 3:e parts programvaror för att ytterligare stärka upp säkerheten.

Arbetar ni i miljöer med sämre uppkoppling kan ni använda funktioner för att synkronisera offline-filer, på så vis har ni alltid tillgång till era filer som automatiskt synkroniseras när ni får uppkoppling nästa gång.

On-Boarding - Låt medarbetare hitta rätt från start

En tydlig On-boarding process gör att nya medarbetare känner sig välkomna till sitt nya arbete.

Genom ett bra intranät kan ny personal lära sig genom ledningssystem/rutiner, få rätt stöd genom bra dokumenthantering samt kommunicera genom Teams och andra kommunikationskanaler.

Skapa en tydlig On-Boarding process som innehåller de steg nya medarbetare behöver för att få en flygande start på företaget. Låt dem träffa och kommunicera med chefer och kollegor, få tillgång till arbetsutrustning och resurser, läsa sig till information, genomgå nödvändig utbildning samt övriga steg som krävs för att lyckas i ert företag.

En bra och genomtänkt On-boarding process gör att arbetet går smidigt både för nya och befintliga medarbetare, det ger en trivselfaktor där alla känner sig välkomna.